Pouze MŠ Olomoucká Pouze MŠ Střelice Pouze MŠ U stadionu Pouze MŠ Tyršova Pouze MŠ J. z Poděbrad Pouze MŠ Komenského Zobrazit všechny

Aktuálně

Prázdninový vzkaz

14.7.2020

 

všechny

JAK ZABAVIT DĚTI

15.5.2020

 

Vážení rodiče,

nabízíme vám inspiraci, jak zabavit děti v době uzavření mateřské školy.

Úkolníček pro děti ke stažení zde:

Moje rodina pro děti ke stažení zde:

Tvoření pro děti ke stažení zde:

Básnička "Aby byly ručičky čisté jako rybičky" ke stažení zde:

 
všechny

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

14.5.2020

 

Mateřská škola Uničov otevře všechna pracoviště v pondělí 25. 5. 2020.

 

Všem rodičům byly na e-mail zaslány informace o nastavených základních provozních podmínkách MŠ  do konce školního roku 2019/2020, pokyny k nahlášení docházky do MŠ a čestné prohlášení.

k nahlédnutí zde:

pokyny k nahlášení docházky do MŠ

čestné prohlášení

všechny

MAMINKÁM K SVÁTKU

9.5.2020

 

všechny

ZÁPIS DO ŠKOLKY

7.5.2020

 

 

Zápis do Mateřské školy Uničov pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Uničov se uskuteční v pondělí 11. května 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti se budou přijímat v období od 2. 5. 2020 do 11. 5. 2020 následujícími způsoby:

1.         do datové schránky školy:  kqnk27h

2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zapismsunicov@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email)

3.         poštou

4.         vložením do poštovní schránky na budově MŠ Uničov, Komenského v zalepené obálce.

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na www.msunicov.cz, v záložce dokumenty, nebo v tištěné podobě vyzvednout u budovy Mateřské školy Uničov, Komenského 680 (u poštovní schránky).

Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (tiskopis je dostupný na stejném místě jako žádost), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu se jménem a datem narození

 

všechny

AKTUÁLNĚ

5.5.2020

 

všechny

Aktuální informace

9.4.2020

 

všechny

Vzkaz pro děti :-)

7.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všechny

Informace a doporučení pro rodiče

6.4.2020

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych vám všem osobně poděkovala za ochotu, spolupráci a pochopení v současné situaci. Uvědomuji si a vím, že řešení každodenních situací není zcela jednoduché. Věřte, že spolu se zřizovatelem hledáme tu nejlepší variantu k řešení provozu mateřské školy.

Všichni se ocitáme v nelehké situaci, ale ze všeho špatného, může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro děti je jedinečná příležitost vrátit se k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte.  Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, pozorovat drobné, každodenní pokroky vašeho dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, které nabízíme:

- Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte.

- Podporujte děti v samostatnosti, zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata), děti velmi rády pomáhají – zvlášť když jsou pochváleny.

- Dbejte na pravidelný denní režim.

- Naučte děti správnému, pravidelnému a samostatnému mytí rukou po každé činnosti, po příchodu z venku, po jídle.

- Snažte se vypěstovat návyk na správné nošení a sundávání roušky.

- Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, oslava tradic a výročí) – nestihly jsme letos ve školce přivítat jaro, oslavit velikonoce zkuste s dětmi nakreslit obrázek k této tématice, nebo vytvořit nějaký výrobek – nápady naleznete v odkazech dole.

- Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco či na někoho“.

- S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky.

- Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedické cvičení, pohybové aktivity apod.).

- Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, poskytněte jim přirozené informace, pomůže vám k tomu první odkaz na stránky MVCR –Koroňák není kamarád, Koroňák - komiks a další.

- Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hrajte společenské hry, hýbejte se - pokud můžete, využijte své zahrádky na skákání, běhání, lezení, vytvořte dětem překážkové dráhy s využitím toho, co máte doma – přeskakujte překážky, choďte na nerovném povrchu, zkoušejte rovnováhu, využijte míče, švihadla…

Chvalte děti i za snahu, nejen za výsledek. 

V přiloženém odkazu najdete materiály, které můžete se svými dětmi využít v době, kdy spolu trávíte hodně času.

www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

www.predskolaci.cz/ke-stazeni

www.konvalinova.com/ke-stazeni/

www.krokotak.com

www.maminkam.cz/slovni-zasoba-1510306750

www.g.cz/hotovo-16-jednoduchych-napadu-na-velikonocni-tvoreni-s-detmi/

Pro školní připravenost doporučujeme rodičům předškoláků pročíst přílohu zde:  

Doufáme, že to nebude dlouho trvat a budeme se zase všichni ve zdraví a  v klidu vídat, povídat si, tvořit, vyrábět, dělat vše co nás baví. 

Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Uničov

Milada Bräuerová

ředitelka školy

 

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

30.3.2020

 

všechny

JAK ZABAVIT DĚTI?

29.3.2020

Vážení rodiče,

nabízíme vám inspiraci, jak zabavit děti v době uzavření mateřské školy. Úkolníček pro děti ke stažení zde:

 

všechny

AKTUÁKNÍ INFORMACE

16.3.2020

 

všechny

Mimořádné opatření města

13.3.2020

 

Informace o případných změnách najdete na webových stránkách www.msunicov.cz a na budovách školy.

Strava bude po dobu uzavření MŠ všem odhlášena.

Pokud v souvislosti s uzavřením MŠ bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, nyní už pouze ELEKTRONICKY, požadavek napište na e-mail:omluvenkakom@seznam.cz.

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

12.3.2020

 

všechny

OPATŘENÍ

11.3.2020

 

všechny

Jarní prázdniny

29.1.2020

POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY V MŠ

31. 1. 2020 Bude provoz na všech pracovištích redukován vzhledem k počtu nahlášených dětí.

Během jarních prázdnin 3. 2. - 7. 2. 2020 bude provoz zajištěn na MŠ Jiřího z Poděbrad.

všechny

Prázdniny

28.1.2020

Termíny prázdnin a provoz na jednotlivých pracovištích (leden 2020 – srpen 2020)

 

31. 1. – pololetní prázdniny

Provoz ve všech pracovištích – třídy redukovány vzhledem k počtu nahlášených dětí.

3. 2. – 7. 2. - jarní prázdniny

Provoz v MŠ J. z Poděbrad 

9. 4. – velikonoční prázdniny

Provoz v MŠ Komenského

1. 7. – 31. 8. – hlavní prázdniny

1. 7. - 10. 7. – provoz v MŠ Olomoucká

1. 7. - 17. 7. – provoz v MŠ Komenského

20. 7. - 14. 8. – všechny MŠ uzavřeny

17. 8. - 31. 8. – provoz v MŠ U Stadionu a Tyršova

24. 8. - 31. 8. – provoz v MŠ Střelice

 

všechny

Vánoční prázdniny.

9.12.2019

 

Vánoční prázdniny

MŠ bude v době vánočních prázdnin uzavřena!

od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2019

všechny

Vítáme se po prázdninách

26.8.2019

MŠ Uničov se těší po prázdninách na všechny děti i rodiče.

V úterý dne 3.9.2019 v 15:00 budou na všech pracovištích MŠ Uničov

TŘÍDNÍ SCHŮZKY.

všechny

Zápis do MŠ

17.4.2019

 

 

Zápis do mateřské školy  na školní rok 2019/2020

 

Dne 2. května 2019 od 8.30h do 15h  proběhne v MŠ Uničov, Komenského 680 zápis dětí  do všech mateřských škol v Uničově  a ve Střelicích.  Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou  vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem, že je dítě řádně proočkováno, ke stažení zde, rodný list dítěte, a  občanský průkaz. K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 budou zapsány děti narozené do 31. 8. 2017.  Přijímací řízení se bude řídit  směrnicí č. 6/2019 -  Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Uničov.

 

 

 

všechny

Den otevřených dveří

8.4.2019

 

 

Den otevřených dveří

 

24. dubna 2019 přivítáme na všech pracovištích mateřské školy Uničov dopoledne od 8 do 11h a odpoledne od 14h do 15.30h děti s rodiči, kteří půjdou letos k zápisu do MŠ.  Rodiče dětí si mohou prohlédnout prostředí všech pracovišť mateřské školy a získat bližší informace k zápisu, k nástupu dětí do MŠ a vyzvednout si žádost o přijetí do MŠ.

 

všechny

Jarní Prázdniny

7.3.2019

 

Během jarních prázdnin 11. 3. - 15. 3. 2018 bude provoz zajištěn na MŠ U Stadionu.

všechny

PF 2019

1.1.2019

 

všechny

Podzimní prázdniny

28.10.2018

 

Během podzimních prázdnin 29. 10. a 30. 10. bude provoz zajištěn na MŠ Jiřího z Poděbrad.

všechny

Vítáme se po prázdninách

2.9.2018

 Vítáme se po prázdninách

Třídní schůzky

se uskuteční v úterý 4. 9. 2017 v 15:00

na všech pracovištích.

všechny

Letní prázdniny

26.6.2018

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci

v uplynulém školním roce a

těšíme se po prázdninách nashledanou. 

Kolektiv MŠ Uničov

 

Prázdninový provoz je zajištěn v termínech

2. 7. - 4. 7. - MŠ Komenského, MŠ Tyršova

9. 7. - 13. 7. - MŠ Komenského, MŠ Tyršova

16. 7. - 20. 7. - MŠ Komenského, MŠ Tyršova

  23. 7. - 17. 8. - Všechna pracoviště uzavřena !

20. 8. - 24. 8. - MŠ Olomoucká, MŠ Stadion

27. 8. - 31. 8. - MŠ Olomoucká, MŠ Stadion a MŠ Střelice

 

 

Dokument ohledně placení stravného a úplaty během prázdnin je ke stažení zde.

všechny

Zápis do MŠ

9.4.2018

 

Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019

Ve středu 25. dubna 2018 se otevřou všechna pracoviště mateřské školy Uničov dopoledne

od 8 do 11h a odpoledne od 14h do 15.30h dětem a rodičům, které půjdou letos k zápisu do MŠ. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory všech pracovišť mateřské školy v Uničově a ve Střelicích, seznámit se s provozem MŠ a vyzvednout si žádosti o přijetí do MŠ.

Samotný zápis do mateřské školy proběhne ve středu 2. května 2018 na kmenové MŠ Uničov, Komenského od 8.30h do 15h.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma rodiči, nově:  i  potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 budou přijímány děti,  podle směrnice č. 3/2018- kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Uničov – která je ke zhlédnutí na www.msunicov.cz.

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 budou zapsány všechny děti narozeny do 31. 8. 2016. 

Milada Bräuerová

ředitelka školy

všechny

Velikonoční čtvrtek

26.3.2018

 

Na velikonoční čtvrtek bude zajištěn provoz na

MŠ U Stadiónu.

všechny

Jarní prázdniny

26.2.2018

 JARNÍ PRÁZDNINY

Během jarních prázdnin 5. 3. - 9. 3. 2018 bude provoz zajištěn na MŠ Jiřího z Poděbrad.

 

všechny

Pozvánka na Besedu s logopedkou

10.1.2018

 

všechny

Vánoční přání

18.12.2017

 

všechny

Obnovení provozu

27.9.2017

 

Obnovení provozu na MŠ Haškova

 

Od pondělí 2.10. se opět rozběhne provoz MŠ Haškova. 

Třídní schůzky se pro toto pracoviště uskuteční ve středu 4.10. v 15:00.

 

Děkujeme rodičům za trpělivost při rekonstrukci a těšíme se na shledání s dětmi.

všechny

Vítáme se po prázdninách

1.9.2017

 Vítáme se po prázdninách.

Třídní schůzky

se uskuteční v úterý 5. 9. 2017 v 15:00 na všech pracovištích s vyjimkou MŠ Haškova.

MŠ Haškova bude z důvodu rekonstrukce uzavřena. Děti byly rozděleny na pracoviště MŠ Tyršova, MŠ U Stadionu a MŠ Komenského.

Pro MŠ Haškova se uskuteční  třídní schůzky po skončení rekonstrukce.

Děkujeme za pochopení.

všechny

SOUTĚŽ

30.8.2017

 

Podpořte MŠ U Stadionu v soutěži.

Uničováci, buďte rodáci.

Mít nejkrásnější vánoční strom,

už to je úspěch jak hrom.

Ještě nejkrásnější školku mít,

co víc UNIČOVÁK může chtít!

Chybí nám pár tisíc hlasů,

co je to pro 13ti tisícovou chasu!

Stačí denně jeden klik

a Uničov rázem v předu může být.

 

http://moravskehospodarstvi.cz/article/category/souteze/

Hlasovat je možné jen z jedné IP adresy

1x denně až do 30.9.2017!!!

všechny

Pozor!!! placení a odhlašování stravy a školného na prázdniny

13.6.2017

 

PLACENÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY A ŠKOLNÉHO NA PRÁZDNINY

Žádáme Vás o pozornost a provedení úkonů, které je třeba provést v určených termínech.

Tato situace nastává jen v období hlavních prázdnin.

ŠKOLNÉ na měsíc červenec činí 270,- Kč a na srpen 150,- Kč, tyto částky zaplatí jen rodiče dětí, které budou v těchto měsících navštěvovat MŠ. Platby uhradíte poslední týden v červnu, hotově ve svých třídách u paní učitelky (neplatí pro předškoláky).

STRAVNÉ bude hrazeno stejně jako celý školní rok a to předem ze sporožira, účtu nebo složenkou.

Na červenec bude nastaveno jen 13 dnů, kdy bude provoz v MŠ a vaří jídelna. Rodiče dětí, které nebudou navštěvovat v tomto měsíci MŠ, si musí stravu na červenec odhlásit v období od 16. do 19. června. Pak budou vyúčtovány platby a strženo stravné jen strávníkům, kteří budou přihlášeni ke stravování v MŠ.

Běžné odhlášky stravy budou prováděny stejně jako během školního roku.

Na srpen bude nastaveno jen 9 dnů, kdy bude provoz v MŠ a vaří jídelna. Rodiče dětí, které nebudou navštěvovat v tomto měsíci MŠ, si musí stravu na srpen odhlásit v období od 15. do 19. července, pak budou vyúčtovány platby na srpen.

Září bude nastaveno od 1. 9. 2017, kdy jsou ještě prázdniny (tj. 20 stravných dnů) . Tento den budou všichni strávníci odhlášeni a jídelna přihlásí ke stravě jen strávníky, kteří budou na 1. 9. 2017 přihlášeni do MŠ. Stravné a úplata na září bude inkasována z vašich účtů v termínu od 21. do 25. srpna. Platící složenkou si v MŠ Komenského vyzvednou podklad k zaplacení od 23. do 25. srpna, vždy od 6.00 do 10.00 hod. Platbu uhradí nejpozději 31. 8. 2017.

Nový školní rok začíná od 4. září 2017, 1. září jsou ještě prázdniny.

všechny

Letní prázdniny

30.5.2017

 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci

v uplynulém školním roce a

těšíme se po prázdninách nashledanou. 

Kolektiv MŠ Uničov

 

Prázdninový provoz je zajištěn v termínech

3. 7, 4. 7 a 7. 7 - MŠ Komenského

10. 7 - 14.7 - MŠ Komenského

17.7 - 21.7 - MŠ Komenského

24.7. - 18.8 - Všechna pracoviště uzavřena !

21.8 - 25.8 - MŠ J. z Poděbrad a MŠ Střelice

28.8 - 1.9 - MŠ J. z Poděbrad a MŠ Střelice

 
všechny

Den otevřených dveří a zápis do MŠ

21.3.2017

 

Den otevřených dveří a zápis do mateřské školy na školní rok 2017/2018

 

19. dubna 2017 se otevřou všechna pracoviště mateřské školy Uničov dopoledne od 8 do 11h a odpoledne od 14h do 15.30h všem dětem a rodičům, které půjdou letos k zápisu do MŠ. Zájemci mají možnost si prohlédnout prostory škol, seznámit se s provozem MŠ a vyzvednout si žádosti o přijetí do MŠ. Vyplněné žádosti budou přijímány v den zápisu tj. 3. května 2017 od 8.30h do 15h  v MŠ Uničov, Komenského 680.

Na této kmenové MŠ proběhne zápis dětí do všech mateřských škol v Uničově a ve Střelicích.  Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou vyplněnou

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podepsanou oběma rodiči  - ke stažení zde, rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte (popřípadě potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do MŠ) a občanský průkaz. K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 budou přijímány děti podle směrnice č. 2/2017 – kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Uničov – zde.

všechny

SOUTĚŽ

13.3.2017

 PODPOŘTE PROSÍM SOUTĚŽ O HOUPADLO.

všechny

Potvrzení pro daňové přiznání

11.1.2017

Potvrzení pro daňové přiznání

Rodiče si mohou v těchto dnech vyzvednout potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení.

všechny

Vyhledávání

Provozní doba

Pracovištěod - do
Komenského6:00 - 16:00
J. z Poděbrad6:00 - 16:00
Tyršova6:00 - 16:00
U Stadionu6:00 - 16:00
Střelice6:00 - 16:00
Olomoucká6:00 - 16:00

Partneři školky

Logo Bobík

Bobík nábytek

www.bobik-nabytek.cz
Již od roku 1995 jsme zde pro Vás. Vyrábíme a montujeme své výrobky po celém území České republiky.

DZM Šternberk

www.dzmsternberk.cz
Distributor hraček značek Goula, Diset, Miniland a Constructo.
Logo Dostál

Marek Dostál

www.pcsluzby.eu
Logo RTNext

RTNext v.o.s.

www.rtnext.cz
Všechna práva vyhrazena
Mateřská škola Uničov
Copyright © 2009