Pouze MŠ Olomoucká Pouze MŠ Střelice Pouze MŠ U stadionu Pouze MŠ Tyršova Pouze MŠ J. z Poděbrad Pouze MŠ Komenského Zobrazit všechny

Aktuálně

 Zápis dětí do Mateřské školy Uničov na školní rok 2023/2024 se uskuteční

 

dne 3. května  2023 od 8. 30h do 15.30h v budově ředitelství MŠ, Komenského 680, Uničov.

Tiskopis žádosti najdete v záložce dokumenty, nebo v tištěné podobě si jej můžete vyzvednout na

Den otevřených dveří, který bude ve středu  12. dubna 2023 na všech pracovištích Mateřské školy Uničov od 15.30h do 17h.

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty:

1. vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopii rodného listu dítěte

2. vyplněné Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (řádné očkování dítěte, je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, popř. doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.)

Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - směrnice č. 1/2023 ke stažení zde…, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem.

 

 
 

Prázdninový provoz:

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Uničov po dohodě se zřizovatelem oznamuje, že bude její provoz v době hlavních prázdnin od 24. 7. 2023 do 18. 8. 2023 přerušen.
V době přerušení provozu je možné využít péče o dítě v jiných zařízeních podle živnostenského zákona (např. v dětské skupině).
http://www.dsmpsv.cz
https://www.ddm-unicov.czhttps://www.jazykyunicov.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek nového školního roku

29.8.2023

    Vážení rodiče,

    nový školní rok 2023/2024 začíná 4.9. 2023.

    Těšíme se na vás a na naši spolupráci.

     Kolektiv MŠ

 

všechny

PLACENÍ STRAVY A ŠKOLNÉHO NA PRÁZDNINY

13.6.2022

 

PLACENÍ STRAVY A ŠKOLNÉHO NA PRÁZDNINY

Dokument zde.

všechny

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 / Спеціальний набір на дошкільну освіту на 2022/2023 навчальний рік

30.5.2022

 

Foto:<a href='https://www.freepik.com/photos/no-war'>No war photo created by pvproductions - www.freepik.com</a>

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

/ Спеціальний набір на дошкільну освіту на 2022/2023 навчальний рік

- určený výhradně pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochraně

/ призначена виключно для громадян України з візою толерантності або тимчасовим захистом

 

Bližší informace najdete v záložce dokumenty

/ Додаткові відомості можна знайти на вкладці «Документи»

 

všechny

Den otevřených dveří a zápis do MŠ

16.3.2022
 
zdroj:<a href='https://www.freepik.com/photos/kids-playing'>Kids playing photo created by freepik - www.freepik.com</a>

Zápis dětí do Mateřské školy Uničov

na školní rok 2022/2023 se uskuteční

dne 3. května  2022 od 8. 30h do 15.30h

v budově ředitelství MŠ, Komenského 680, Uničov.

 

Tiskopis žádosti najdete v záložce dokumenty, nebo v tištěné podobě si jej můžete vyzvednout na pracovištích v den otevřených dveří.

Den otevřených dveří,

který budev úterý 19. dubna 2022 na všech pracovištích Mateřské školy Uničov

od 15.30h do 17h. 

Žádost musí obsahovat tyto dokumenty:

1. vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání + kopii rodného listu dítěte

2. vyplněné Vyjádření lékaře k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (řádné očkování dítěte, je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, popř. doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.)

Mateřská škola bude v přijímacím řízení postupovat podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - směrnice č. 1/2022 ke stažení zde, v souladu se Školským zákonem a Správním řádem.


 

všechny

VIDEOPROHLÍDKA

15.3.2022

 

VIDEOPROHLÍDKA

Videoprohlídku všech pracovišť

Mateřské školy Uničov naleznete

zde.

všechny

Veselé Vánoce

22.12.2021

 

všechny

VÍTÁME SE PO PRÁZDNINÁCH

1.9.2021

 

Milé děti, vážení rodiče,

vítáme Vás v novém školním roce. Těšíme se na všechny, které už známe, ale i na nové kamarády, kterým přejeme, aby se jim v naší školce líbilo a byly spokojené. Doufám, že celý školní rok bude plný radosti a spokojených chvil strávených ve školce.

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 2. 9. v 15h pouze pro rodiče dětí nově přijatých. Informace pro ostatní rodiče získáte na nástěnkách v šatně (v zápisu z třídní schůzky) nebo osobní konzultací s učitelkami.

Dle aktuálních mimořádných opatření vás prosíme o dodržování těchto pravidel:

• do prostor školy vstupuje dítě pouze s jedním doprovodem (s výjimkou mladších sourozenců, které nelze nechat samotné před školou);

• dobu pobytu v prostorách školy je potřeba omezit jen na nezbytně nutnou dobu a po celou dobu budou dodrženy rozestupy mezi osobami minimálně 1,5 metru;

• osoby vstupující do školy mají povinnost mít chráněny dýchací cesty respirátorem

 

Za kolektiv mateřské školy, Milada Bräuerová, ředitelka školy

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

12.8.2021

 

S účinností od 9. července jsou zákonní zástupci dětí před nástupem do mateřské školy povinni informovat školu o cestách dítěte do zahraničí
v posledních 14 dnech, které přesahují 12 hodin (příp. 24 hodin,  jde-li o sousední země). 

Pro účast ve vzdělávání těchto dětí  platí zvláštní režim dle míry rizika nákazy země, ze které se vrátily. V případě návratu ze země s velmi vysokým či extrémním rizikem nákazy je dítěti zakázána osobní přítomnost na vzdělávání po dobu 7 dní / 10 dní od vstupu do ČR dle platného mimořádného opatření.

Dítě do 6 let nepodléhá povinnosti testování po návratu ze zahraničí. Pro děti starší 6-ti let platí stejný režim jak pro dospělé.

všechny

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

11.6.2021

Převzetí rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 
1. 9. 2021 si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí
na pracovišti mateřské školy, na které bylo dítě přijato
viz přiložený seznam...zde:
 
v pondělí 14. 6. 2021 v době od 7h do 14h MŠ  U Stadionu
 
v úterý 15. 6. 2021 v době od 7h do  14h  MŠ Komenského + děti přijaté do MŠ Střelice
MŠ J. z Poděbrad + děti přijaté do MŠ Tyršova, MŠ Olomoucká 
Při převzetí rozhodnutí vám budou poskytnuty důležité informace k nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 
V případě, že se zákonným zástupcům termín převzetí rozhodnutí nehodí, 
domluví si  telefonicky na konkrétním pracovišti individuální termín převzetí rozhodnutí.
všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

6.5.2021

 

všechny

ZÁPIS DO MŠ

16.4.2021

 

Zápis do Mateřské školy Uničov na školní rok 2021/2022.

Zápis dětí do všech mateřských škol v Uničově a ve Střelicích bude mít letos stejně jako loni distanční podobu a bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat v období 

od 2. do 16. května  2021 následujícími způsoby:

- do datové schránky školy: kqnk27h,

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zapismsunicov@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email),

- poštou,

- v listinné podobě vložením do schránky u vchodu do budovy školy na adrese Komenského 680, Uničov v zalepené obálce

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout zde, na www.msunicov.cz, v záložce dokumenty, nebo v tištěné podobě vyzvednout u vchodu do budovy Mateřské školy Uničov, Komenského 680 (u poštovní schránky).

K žádosti o přijetí musí být doloženo řádné očkování dítěte, které je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Toto potvrzení je u žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a musí být potvrzeno lékařem. Součástí žádosti je dále kopie rodného listu dítěte.

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 budou zapsány děti narozeny do 31. 8. 2019.

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy postupovat podle směrnice Mateřské školy Uničov č. 1/2021 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání….zde

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými čísly) bude vyvěšen ode dne 14. června 2021 ve vývěsce školy u vchodových dveří budovy MŠ Uničov, Komenského 680. Přidělená čísla a další informace k vyzvednutí rozhodnutí obdrží rodiče na e-mail po skončení přijímacího řízení, nejpozději do 11. června 2021.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.

 Videoprohlídku všech pracovišť Mateřské školy Uničov naleznete zde.

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

7.4.2021

 

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

20.3.2021

 

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

27.2.2021

 

všechny

JARNÍ PRÁZDNINY

4.2.2021

Jarní prázdniny 

8.2 - 12.2

Provoz bude zajištěn pro děti zaměstnaných rodičů. 

Na MŠ Komenského - budou děti z MŠ Olomoucká a MŠ Střelice.

MŠ J. z Poděbrad - děti z MŠ U Stadionu a MŠ J. z P.

MŠ Tyršova - děti z MŠ Tyršova

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

3.11.2020

 

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

27.10.2020

všechny

VÍTÁME SE PO PRÁZDNINÁCH

28.8.2020

VÍTÁME SE PO PRÁZDNINÁCH

POZOR!

INFORMACE K PROVOZU MŠ 2020/2021.

NAJDETE ZDE.

všechny

Prázdninový vzkaz

14.7.2020

 

všechny

JAK ZABAVIT DĚTI

15.5.2020

 

Vážení rodiče,

nabízíme vám inspiraci, jak zabavit děti v době uzavření mateřské školy.

Úkolníček pro děti ke stažení zde:

Moje rodina pro děti ke stažení zde:

Tvoření pro děti ke stažení zde:

Básnička "Aby byly ručičky čisté jako rybičky" ke stažení zde:

 
všechny

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

14.5.2020

 

Mateřská škola Uničov otevře všechna pracoviště v pondělí 25. 5. 2020.

 

Všem rodičům byly na e-mail zaslány informace o nastavených základních provozních podmínkách MŠ  do konce školního roku 2019/2020, pokyny k nahlášení docházky do MŠ a čestné prohlášení.

k nahlédnutí zde:

pokyny k nahlášení docházky do MŠ

čestné prohlášení

všechny

MAMINKÁM K SVÁTKU

9.5.2020

 

všechny

ZÁPIS DO ŠKOLKY

7.5.2020

 

 

Zápis do Mateřské školy Uničov pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Uničov se uskuteční v pondělí 11. května 2020. V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti se budou přijímat v období od 2. 5. 2020 do 11. 5. 2020 následujícími způsoby:

1.         do datové schránky školy:  kqnk27h

2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zapismsunicov@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email)

3.         poštou

4.         vložením do poštovní schránky na budově MŠ Uničov, Komenského v zalepené obálce.

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout na www.msunicov.cz, v záložce dokumenty, nebo v tištěné podobě vyzvednout u budovy Mateřské školy Uničov, Komenského 680 (u poštovní schránky).

Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (tiskopis je dostupný na stejném místě jako žádost), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu se jménem a datem narození

 

všechny

AKTUÁLNĚ

5.5.2020

 

všechny

Aktuální informace

9.4.2020

 

všechny

Vzkaz pro děti :-)

7.4.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všechny

Informace a doporučení pro rodiče

6.4.2020

 

Vážení rodiče,

dovolte, abych vám všem osobně poděkovala za ochotu, spolupráci a pochopení v současné situaci. Uvědomuji si a vím, že řešení každodenních situací není zcela jednoduché. Věřte, že spolu se zřizovatelem hledáme tu nejlepší variantu k řešení provozu mateřské školy.

Všichni se ocitáme v nelehké situaci, ale ze všeho špatného, může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro děti je jedinečná příležitost vrátit se k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte.  Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, pozorovat drobné, každodenní pokroky vašeho dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, které nabízíme:

- Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte.

- Podporujte děti v samostatnosti, zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata), děti velmi rády pomáhají – zvlášť když jsou pochváleny.

- Dbejte na pravidelný denní režim.

- Naučte děti správnému, pravidelnému a samostatnému mytí rukou po každé činnosti, po příchodu z venku, po jídle.

- Snažte se vypěstovat návyk na správné nošení a sundávání roušky.

- Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, oslava tradic a výročí) – nestihly jsme letos ve školce přivítat jaro, oslavit velikonoce zkuste s dětmi nakreslit obrázek k této tématice, nebo vytvořit nějaký výrobek – nápady naleznete v odkazech dole.

- Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco či na někoho“.

- S dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky.

- Využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedické cvičení, pohybové aktivity apod.).

- Povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, poskytněte jim přirozené informace, pomůže vám k tomu první odkaz na stránky MVCR –Koroňák není kamarád, Koroňák - komiks a další.

- Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hrajte společenské hry, hýbejte se - pokud můžete, využijte své zahrádky na skákání, běhání, lezení, vytvořte dětem překážkové dráhy s využitím toho, co máte doma – přeskakujte překážky, choďte na nerovném povrchu, zkoušejte rovnováhu, využijte míče, švihadla…

Chvalte děti i za snahu, nejen za výsledek. 

V přiloženém odkazu najdete materiály, které můžete se svými dětmi využít v době, kdy spolu trávíte hodně času.

www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx

www.predskolaci.cz/ke-stazeni

www.konvalinova.com/ke-stazeni/

www.krokotak.com

www.maminkam.cz/slovni-zasoba-1510306750

www.g.cz/hotovo-16-jednoduchych-napadu-na-velikonocni-tvoreni-s-detmi/

Pro školní připravenost doporučujeme rodičům předškoláků pročíst přílohu zde:  

Doufáme, že to nebude dlouho trvat a budeme se zase všichni ve zdraví a  v klidu vídat, povídat si, tvořit, vyrábět, dělat vše co nás baví. 

Za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Uničov

Milada Bräuerová

ředitelka školy

 

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

30.3.2020

 

všechny

JAK ZABAVIT DĚTI?

29.3.2020

Vážení rodiče,

nabízíme vám inspiraci, jak zabavit děti v době uzavření mateřské školy. Úkolníček pro děti ke stažení zde:

 

všechny

AKTUÁKNÍ INFORMACE

16.3.2020

 

všechny

Mimořádné opatření města

13.3.2020

 

Informace o případných změnách najdete na webových stránkách www.msunicov.cz a na budovách školy.

Strava bude po dobu uzavření MŠ všem odhlášena.

Pokud v souvislosti s uzavřením MŠ bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

V případě, že budete potřebovat vystavit žádost na ošetřovné, nyní už pouze ELEKTRONICKY, požadavek napište na e-mail:omluvenkakom@seznam.cz.

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

12.3.2020

 

všechny

OPATŘENÍ

11.3.2020

 

všechny

Vyhledávání

Provozní doba

Pracovištěod - do
Komenského6:00 - 16:00
J. z Poděbrad6:00 - 16:30
Tyršova6:00 - 16:00
U Stadionu6:00 - 16:30
Střelice6:00 - 16:00
Olomoucká6:00 - 16:00

Partneři školky

Logo Bobík

Bobík nábytek

www.bobik-nabytek.cz
Již od roku 1995 jsme zde pro Vás. Vyrábíme a montujeme své výrobky po celém území České republiky.

DZM Šternberk

www.dzmsternberk.cz
Distributor hraček značek Goula, Diset, Miniland a Constructo.
Logo Dostál

Marek Dostál

www.pcsluzby.eu
Logo RTNext

RTNext v.o.s.

www.rtnext.cz
Všechna práva vyhrazena
Mateřská škola Uničov
Copyright © 2009