Menu
MŠ Uničov
MŠ UNIČOV

Aktivity a kroužky

Kroužek anglického jazyka

 • Probíhá na jednotlivých pracovištích dle zájmu

Nad rámec běžného programu realizujeme kroužky podle zájmu dětí a požadavků rodičů

 • Kroužek keramiky: výtvarné a pracovní činnosti s keramickou hlínou v DDM vila Tereza
 • Kouzelné tvoření: výtvarný kroužek
 • Kroužek živáčků: přírodovědný kroužek

Organizujeme akce pro děti, spolupracujeme s rodiči, organizacemi a odborníky

 • Návštěva kulturních pořadů v MKZ – filmová představení, divadla, koncerty
 • Kulturní pořady v mateřské škole
 • Putování za strašidly Halloween
 • Podzimní slavnosti
 • Výtvarné dílničky pro děti a rodiče – několikrát do roka
 • Podzimní a jarní brigáda na školní zahradě
 • Pečení vánočních perníčků – prosinec
 • Mikulášská nadílka – prosinec
 • Vánoční posezení u stromečku, vánoční zvyky – prosinec
 • Adventní slavnost na školní zahradě
 • Návštěva ZŠ s předškoláky
 • Masopustní karneval – únor
 • Loučení se zimou – březen
 • Veřejná vystoupení – vítání občánků, Advent, vystoupení v Domě s pečovatelskou službou, oslavy dětských narozenin
 • Den Ekoškol – návštěva MŠ zapojených do projektu Ekoškoly
 • Předplavecký výcvik na krytém bazénu v Uničově – duben – červen
 • Návštěvy dopravního hřiště – podzim, jaro
 • Dny otevřených dveří
 • Zápis do mateřské školy – duben
 • Velikonoce v MŠ
 • Vítání máje
 • Besídky ke dni matek, vánoční besídky
 • Oslavy MDD – červen
 • Školní výlety
 • Exkurze
 • Brzy budu školákem – ukázková práce s dětmi – červen
 • Rozloučení se školáky
 • Výtvarné soutěže
 • Sběr papíru

MŠ UNIČOV

Cílem vzdělávacího programu naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Naši práci více zaměřujeme na estetické oblasti výchovy a uplatňování prvků ekologické výchovy.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Snažíme se, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené.
více informací...