Pouze MŠ Olomoucká Pouze MŠ Střelice Pouze MŠ U stadionu Pouze MŠ Tyršova Pouze MŠ J. z Poděbrad Pouze MŠ Komenského Zobrazit všechny

Mateřská škola Uničov

ZÁPIS DO MŠ

16.4.2021

 

Zápis do Mateřské školy Uničov na školní rok 2021/2022.

Zápis dětí do všech mateřských škol v Uničově a ve Střelicích bude mít letos stejně jako loni distanční podobu a bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat v období 

od 2. do 16. května  2021 následujícími způsoby:

- do datové schránky školy: kqnk27h,

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zapismsunicov@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email),

- poštou,

- v listinné podobě vložením do schránky u vchodu do budovy školy na adrese Komenského 680, Uničov v zalepené obálce

Tiskopis žádosti si můžete stáhnout zde, na www.msunicov.cz, v záložce dokumenty, nebo v tištěné podobě vyzvednout u vchodu do budovy Mateřské školy Uničov, Komenského 680 (u poštovní schránky).

K žádosti o přijetí musí být doloženo řádné očkování dítěte, které je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo doložení dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Toto potvrzení je u žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a musí být potvrzeno lékařem. Součástí žádosti je dále kopie rodného listu dítěte.

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 budou zapsány děti narozeny do 31. 8. 2019.

Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy postupovat podle směrnice Mateřské školy Uničov č. 1/2021 Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání….zde

Bude-li volná kapacita v MŠ, může ředitelka přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy. 

Seznam přijatých dětí (pod přidělenými čísly) bude vyvěšen ode dne 14. června 2021 ve vývěsce školy u vchodových dveří budovy MŠ Uničov, Komenského 680. Přidělená čísla a další informace k vyzvednutí rozhodnutí obdrží rodiče na e-mail po skončení přijímacího řízení, nejpozději do 11. června 2021.

Informace o možnosti individuálního vzdělávání – zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání. Do spádové mateřské školy toto oznámí nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku – viz § 34b školského zákona.

 Videoprohlídku všech pracovišť Mateřské školy Uničov naleznete zde.

všechny

VIDEOPROHLÍDKA

16.4.2021

...

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

7.4.2021

...

všechny

AKTUÁLNÍ INFORMACE

20.3.2021

...

všechny

Nejnovější z fotogalerie

Vyhledávání

Provozní doba

Pracovištěod - do
Komenského6:00 - 16:00
J. z Poděbrad6:00 - 16:00
Tyršova6:00 - 16:00
U Stadionu6:00 - 16:00
Střelice6:00 - 16:00
Olomoucká6:00 - 16:00

Partneři školky

Logo Bobík

Bobík nábytek

www.bobik-nabytek.cz
Již od roku 1995 jsme zde pro Vás. Vyrábíme a montujeme své výrobky po celém území České republiky.

DZM Šternberk

www.dzmsternberk.cz
Distributor hraček značek Goula, Diset, Miniland a Constructo.
Logo Dostál

Marek Dostál

www.pcsluzby.eu
Logo RTNext

RTNext v.o.s.

www.rtnext.cz
Všechna práva vyhrazena
Mateřská škola Uničov
Copyright © 2009