Menu
MŠ Uničov
MŠ UNIČOV

Stravné a úplata


Úplata za předškolní vzdělávání a stravování se platí současně a řídí se vnitřním předpisem školy zveřejněným v každém oddělení MŠ.

Přihlašování a odhlašování dětí

Vždy do 10 hod. předcházejícího dne elektronicky viz níže na přihlašování stravy.
Výdej stravy do jídlonosičů vždy jen 1. den nemoci. Další dny musí rodiče dítě odhlásit.

Přihlášení stravy: https://app.strava.cz/prihlasit-se
Nápověda: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Napoveda

Cena stravného od 1. 4. 2024 (viz. příloha)Změna finančního limitu od 1. 4. 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 110.36 kB

Děti 3–6 let

  • celodenní: 51,- Kč/den
  • polodenní: 40,- Kč/den
  • přesnídávka: 15,- Kč/den
  • svačina: 11,- Kč/den

Děti 7leté

  • celodenní: 54,- Kč/den
  • polodenní: 42 Kč/den
  • přesnídávka: 16,- Kč/den
  • svačina: 12,- Kč/den


Úplata za předškolní vzdělávání

  • 550 Kč/měsíc

Veškeré platby probíhají bezhotovostně. Je nutné si zřídit ve své bance souhlas s inkasem a zpětně do školní jídelny předat doklad o zavedení inkasa s vaším číslem účtu, názvem účtu, jménem dítěte a označením MŠ, kterou bude dítě navštěvovat.

Pak budou vaše platby probíhat bezhotovostně a všichni si ušetříme spoustu času a problémů.

MŠ UNIČOV

Cílem vzdělávacího programu naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Naši práci více zaměřujeme na estetické oblasti výchovy a uplatňování prvků ekologické výchovy.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Snažíme se, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené.
více informací...