Menu
MŠ Uničov
MŠ UNIČOV

Co děláme

Cílem vzdělávacího programu naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Naši práci více zaměřujeme na estetické oblasti výchovy a uplatňování prvků ekologické výchovy.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Snažíme se, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené.

Z toho plyne i motto Školního vzdělávacího programu „Hravě a vesele…“.

Škola je organizačně rozdělena do tří celků a každý celek mateřské školy má vlastní vzdělávací nabídku, která je tvořena soustavou tématických celků, které jsou dětem blízké, srozumitelné a pokrývají celý vzdělávací program školy. Je v nich ponechán dostatečný prostor pro specifiku jednotlivých tříd.

Obsah ŠVP „Hravě a vesele“… zasahuje celou dětskou osobnost a uspokojuje zájmy a potřeby dětí.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou.

MŠ UNIČOV

Cílem vzdělávacího programu naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Naši práci více zaměřujeme na estetické oblasti výchovy a uplatňování prvků ekologické výchovy.

Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Snažíme se, aby byly děti v mateřské škole šťastné a spokojené.
více informací...